Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Aktualno?ci
Wycieczka integracyjna do Gda?ska
piątek, 20 lutego 2015 10:30

W dniu 22.11.2014r. uczestnicy warsztatu wraz z opiekunami oraz rodzicami udali si? na jednodniow? wycieczk? integracyjn? do Gda?ska. Pierwszym punktem by?o zwiedzanie stoczni. Nast?pnie wraz z przewodnikiem przeszli?my do Europejskiego Centrum Solidarno?ci. ECS to miejsce wyj?tkowe. Sam budynek wygl?da dziwnie, ale jego wn?trze prezentuje si? z wielk? klas?. Podczas zwiedzania uczestnicy mogli dowiedzie? si? wielu ciekawych informacji na temat historii Solidarno?ci i ruchw... opozycyjnych, ktre doprowadzi?y do przemian w Europie. Du?e wra?enie zrobi?y na uczestnikach wycieczki oryginalne eksponaty: wzek akumulatorowy, ktry w czasie strajkw s?u?y? jako trybuna lub o?tarz, kabina operatora suwnicy, na ktrej pracowa?a Anna Walentynowicz, salon i sklep z czasw PRL, oraz historyczny okr?g?y st?. Wszyscy byli?my pod wielkim wra?eniem przestrzeni i klimatu miejsca.
Nast?pnie udali?my si? do Ergo Areny na rewi? na lodzie Disney On Ice: Magiczny ?wiat lodu. W rolach g?wnych zobaczyli?my Ann? i Els?, siostry ktre odkrywaj? prawdziwe znaczenie mi?o?ci, bohaterki animowanego filmu Disneya Kraina lodu". Widzowie rewii wybrali si? w podr? po P?nocnych Grach z ba?wanem Olafem, handlarzem lodu Kristoffem i jego reniferem Svenem. W rewii pojawi?y si? rwnie? postacie z bajek Disneya m.in.: Ariel, Roszpunka i Bella. Po dwugodzinnym spektaklu udali?my si? na posi?ek, po czym udali?my si? w drog? powrotn? do Susza.

 
Andrzejki 2014r.
piątek, 20 lutego 2015 10:53

W pi?tek 28.11.2014r. zorganizowali?my w naszym Warsztacie dyskotek? z wr?bami Andrzejkowymi. Na zabaw? zaprosili?my go?ci z zaprzyja?nionego o?rodka ?DS w Suszu. W trakcie imprezy bawili?my si? ?wietnie i cz?stowali?my si? s?odko?ciami przygotowanymi przez pracowni? gospodarstwa domowego.


 
poniedziałek, 02 lutego 2015 12:12

23 pa?dziernika wzi?li?my udzia? w turnieju szachowo - warcabowym w Mor?gu. Nasz warsztat reprezentowa? Mariusz Semrau, Tomasz Modrakowski, Tadeusz Drapa?a i Rafa? Kraska.
W turnieju wzi??y udzia? WTZ z Mor?ga, Ornety, Lubawy, Ostrdy i Susza, uczestnicy ?DS Mor?g oraz uczniowie ze Specjalnego O?rodka Szkolno - Wychowawczego z Szymanowa i Ostrdy.
Za udzia? w zawodach otrzymali?my dyplom oraz drobne nagrody rzeczowe.


 
poniedziałek, 02 lutego 2015 10:51

22 pa?dziernika wzi?li?my udzia? w Spartakiadzie Osb Niepe?nosprawnych w Ostrdzie. Nasz warsztat reprezentowali: Tomek Modrakowski, Andrzej, Karol, S?awek, Tomek Seroka i Ma?gosia. W konkurencjach, ktre odbywa?y si? w dwch blokach: konkurencje bie?ne - tory przeszkd i konkurencja si?owa - przeci?ganie liny, rywalizowali?my z dru?ynami z Nidzicy, Dzia?dowa, Dobrego Miasta, Bartoszyc, Biskupca, Elbl?ga, Olsztynka, Olsztyna i Susz.
Mimo zaci?tej walki nie uda?o nam si? zaj?? ?adnego miejsca na podium, a za udzia? w zawodach otrzymali?my pami?tkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.


 
poniedziałek, 02 lutego 2015 10:37

30 wrze?nia wzi?li?my udzia? w Powiatowym Przegl?dzie Twrczo?ci i Umiej?tno?ci Osb Niepe?nosprawnych w Lubawie.
W ramach Przegl?du odby?y si? nast?puj?ce konkursy: plastyczno techniczny, r?kodzie?o artystyczne, stolarstwo. Placwki mog?y wzi?? udzia? jeszcze w konkursie fotograficznym, ktry odbywa? si? pod has?em,, Rado?? jest w nas".
Nasz? placwk? reprezentowa?y: Beata, Ania i Tomek.
Zaj?li?my III miejsce w konkursie fotograficznym. Jury konkursu stolarskiego najbardziej do gustu przypad? karmnik wykonany przez Tomka, ktry wygra? t? konkurencj?. Gratulacje!


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 28

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości