Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Aktualno?ci
Bal Karnawa?owy 2017
czwartek, 16 lutego 2017 10:43
25 stycznia grupa uczestnikw w sk?adzie: Rafa? Kraska, Beata Pro?, Anna Engler, Jakub Kubi?ski, Mariusz Jastrz?bski, Rafa? Wiktorko, Dawid Karbownik, Halina Szymkowicz, Piotr Szabelski, Wioleta Olek, Wojciech Nadrasik, Bo?ena Grzegolec, Aniela ?urawska, Krystian Gajkowski, Patryk Chuderewicz, Dawid Stasiak, Tomasz Seroka reprezentowa?a nasz? placwk? podczas Karnawa?owego Balu Przebiera?cw.
Więcej…
 
Wigilia 2016
środa, 04 stycznia 2017 12:12

22 grudnia  w Pa?acu w Ba?oszycach spotkali?my si? wszyscy wraz z cz?onkami Zarz?du SRiPZS na kolacji Wigilijnej. Spotkanie tradycyjnie rozpocz?? Kierownik ktry z?o?y? ?yczenia ?wiateczno-Noworoczne. ?yczy? wszystkim zdrowych, weso?ych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz powodzenia w nadchodz?cym Roku, a dla naszej placwki wielu sukcesw i dalszej wsp?pracy w tym samym gronie. Podziekowa? rwnie? za wsplny rok pracy. Nastepnie g?os zabra?a pani Dorota Olszewska cz?onek Zarz?du Stowarzyszenia i Rozwoju Ziemi Suskiej, ktra przypomnia?a nam znaczenie s?owa "Wigilia" i jakie znaczenie powinna ona mie? dla nas wszystkich. Po odczytaniu przez Kierownika Ewangelii podzielili?my si? op?atkiem i zasiedli?my do wsplnej wieczerzy.

Więcej…
 
O akcji ,,Auto dla niepe?nosprawnych"
środa, 09 grudnia 2015 08:16
Warsztat Terapii Zaj?ciowej w Suszu jest placwk?, gdzie codziennie udzia? w zaj?ciach terapeutycznych bierze 35 osb niepe?nosprawnych, dla ktrych zapewniamy dowz na zaj?cia.

Nasi podopieczni to zarwno mieszka?cy Susza jak i okolicznych wiosek. Placwka dysponuje jednym, wys?u?onym samochodem, ktry codziennie pokonuje 240 km drg o r?nej specyfice pod?o?a. Dla uczestnikw samochd jest jedyn? mo?liwo?ci?, aby uczestniczy? w zaj?ciach terapeutycznych, a tym samym mie? mo?liwo?? wsp?uczestniczenia w szerszej spo?eczno?ci, a nie tylko domu rodzinnym.

Więcej…
 
Sprawozdanie z Loterii Fantowej
poniedziałek, 27 lipca 2015 06:24
W dniu 27 czerwca 2015 roku w godzinach od 9.00 do 17.00 na Pla?y Miejskiej w Suszu podczas zawodw Susz Triathlon Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsi?biorczo?ci Ziemi Suskiej w Suszu przeprowadzi?o loteri? fantow?.

Organizator loterii posiada? postanowienie Naczelnika Urz?du Celnego w Elbl?gu uznania zg?oszenia i regulamin loterii za prawid?owe. Loteria Fantowa zosta?a przeprowadzona na podstawie art.7 pkt 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z p?n. zm ).

W sprzeda?y by?o 1000 losw. Poszczeglne losy oznaczone zosta?y kolejno numerami od 0001 do 1000. Cena jednego losu wynosi?a 5 z? brutto. Wszystkie losy zasta?y sprzedane. Ze sprzeda?y losw uzyskano dochd w wysoko?ci 5000,00 z?. s?ownie: pi?? tysi?cy z?otych 00/100.

Dochd ze sprzeda?y losw w wysoko?ci 5000,00 z?. wp?acono na konto Stowarzyszenia Rozwoju i Przedsi?biorczo?ci Ziemi Suskiej, ktry zostanie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia, na dofinansowanie zakupu samochodu s?u??cego do przewozu osb niepe?nosprawnych na zaj?cia terapeutyczne w Warsztacie Terapii Zaj?ciowej w Suszu, jak rwnie? na r?nego rodzaju wyjazdy typu zawody sportowe, wycieczki, gdzie przystosowuj? si? do samodzielnego ?ycia spo?ecznego.

Podczas trwania loterii fantowej nie by?y zg?aszane reklamacje przez uczestnikw oraz nie by?y wystawiane ani anulowane imienne za?wiadczenia o uzyskanej wygranej.

Komisja loterii


 
czwartek, 23 lipca 2015 10:15
Dnia 4 lipca 2015 roku wraz z uczestnikiem Rafa?em Krask? odbyli?my podr? po odbir nagrody dla laureata Konkursu Poezji Osb Niepe?nosprawnych Fundacji Anna Dymnej.

Zaproszeni byli?my do Radia Krakw na koncert z cyklu Zaczarowane Radio Krakw", na ktrym mia?y zosta? wr?czone nagrody. Koncert prowadzi?a Lidia Jazgar. Na pocz?tku Anna Dymna wr?czy?a wszystkim laureatom konkursu poezji nagrody, po czym zaprosi?a na cz??? atystyczn?. Uczestnik naszego Warsztatu otrzyma? nagrod? w wysoko?ci 2000 z? za zaj?cie III miejsca w konkursie poezji pn. S?owa dobrze, ?e jeste?cie".

Koncert rozpocz?li finali?ci Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty. W przerwach, aktorka Beata Paluch czyta?a wiersze laureatw. Na koniec w tajemnicz? podr? cyga?skim taborem zabra?y nas siostry Justyna i Magdalena Matkowskie. Koncert zako?czy? si? wsplnym pami?tkowym zdj?ciem.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 28

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości