Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Aktualno?ci
SPOTKANIE Z IX SESJI POWIATU I?AWSKIEGO W I?AWIE
czwartek, 23 lipca 2015 09:43
25 czerwca uczestniczyli?my w spotkaniu IX Sesji Powiatu I?awskiego w Starostwie Powiatowym w I?awie, podczas ktrej wr?czane by?y nagrody za udzia? w Akcji Czyste Jeziora i Rzeki-Wiosna 2015 pn. Dbajmy o ?rodowisko - Ziemia to nie wysypisko".

Nasza placwka zaj??a III m-ce w tej kategorii.

Nagrod? w postaci 500B 2.5 " USB zewn?trzny PianoBlack, statuetk? oraz dyplom z r?k Radnego Miasta I?awy W?odzimierza Harmaci?skiego odebrali panowie Karol Szysler i Tomasz Seroka.

 
V BIEG TERENOWY SUSZ EXTREME
czwartek, 23 lipca 2015 07:13
28 maja zorganizowali?my ju? po raz pi?ty Bieg Terenowy Susz Extreme. Bieg by? swego rodzajem testem sprawdzaj?cych umiej?tno?ci, wytrzyma?o?? i wsp?prac? w grupie dla ponad 50 zawodnikw. Zmagania uczestnikw biegu odby?y si? na alejce wok? jeziora Suskiego oraz na terenie le?nym. Placwki, ktre w tym roku uczestniczy?y w zawodach to : gospodarze biegu WTZ Susz, ale rwnie? WTZ Mor?g, WTZ Elbl?g Beniowskiego, WTZ Elbl?g Saperw, WTZ I?awa, WTZ Lubawa, ?wietlica Terapeutyczna Zalewo, DPS Susz, DPS Lubawa, ?DS Susz, P?DS I?awa.

Na trasie biegu dla wszystkich uczestnikw przygotowane by?y zadania specjalne. Przygotowane konkurencje wcale nie by?y ?atwe; zawodnicy musieli pokona? je w jak najkrtszym czasie oraz z jak najwi?ksz? dok?adno?ci? i precyzj?. Miejsca na podium zaj?li Ci zawodnicy, ktrzy wykazali si? odpowiedni? wydolno?ci? po??czon? ze sprytem i si??. Ko?cowa klasyfikacja Biegu przedstawia?a si? nast?puj?co:

I miejsce WTZ Susz w sk?adzie: Karol Szysler, Tomasz Modrakowski, Mariusz Malinowski, Andrzej Heldt, opiekun Bartosz Baczewski

II miejsce- WTZ Mor?g,

III miejsce WTZ Elbl?g Saperw.

Dla wszystkich uczestnikw biegu przygotowane by?y nagrody, pami?tkowe statuetki, medale oraz dyplomy. Ka?dy uczestnik biegu otrzyma? sportow? koszulk?. Po sportowych zmaganiach wszyscy zawodnicy udali si? na pocz?stunek, ktry przygotowali pracownicy i uczestnicy warsztatu.


 
XIII Powiatowy Turniej Tenisa Sto?owego w I?awie
piątek, 15 maja 2015 07:50

We wtorek 12 maja uczestniczyli?my w XIII Powiatowym Turnieju Tenisa Sto?owego w I?awie. Celem turnieju by?a popularyzacja gry w tenisa sto?owego, integracja osb niepe?nosprawnych, rewalidacja przez aktywno?? ruchow? oraz konfrontacja umiej?tno?ci. W turnieju wzi??o udzia? 15 placwek. Z naszego warsztatu reprezentowali nas: Andrzej, Mariusz i Karol. Chocia? nie stan?li?my na podium to bawili?my si? ?wietnie, a w ramach podzi?kowa? za udzia? otrzymali?my statuetk? i nagrody rzeczowe.


 
Sprz?tanie ?wiata
piątek, 15 maja 2015 07:30
W czwartek 07 maja uczestniczyli?my w sprz?taniu ?wiata przy??czaj?c si? w ten sposb do Akcji Czyste jeziora i rzeki pod nazw?:"Dbajmy o ?rodowisko - Ziemia to nie wysypisko". Terenami, ktrymi si? zaj?li?my to: pobliski las, suskie piaskowe gry, tereny naszego nadle?nictwa, przy zak?adzie Rolmax, przy stacji PKP, pla?a suska, plac zabaw, teren po by?ym Tartaku, teren pod wiaduktem, alejka spacerowa wok? jeziora oraz teren WTZ.

Zaopatrzeni w kolorowe worki i r?kawice, podzielili?my si? na grupy i ruszyli?my w teren. Zebrali?my ponad 40 workw.

Ca?a akcja poprzedzona by?a cyklem zaj?? wychowawczych po?wi?conych trosce o naturalne pi?kno naszego ?rodowiska.

Zako?czyli?my ten dzie? przy wsplnym grillowaniu kie?basek i dzieleniem si? wra?eniami z dobrze wykonanej pracy.


 
czwartek, 30 kwietnia 2015 07:43

We wtorek 28 kwietnia uczestniczyli?my w X Turnieju Boccia w Elbl?gu. Celem turnieju by?o zach?canie do uprawiania sportu, popularyzacja zachowa? sportowych, realizacja procesu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej przez uczestnikw WTZ oraz podnoszenie sprawno?ci psychofizycznej. Z naszego warsztatu reprezentowali nas: Bo?ena G, Bo?ena S i Karol, a kibicowali im Piotr i Daniel. Po wielu rozegranych meczach zaj?li?my III miejsce. Zostali?my odznaczeni medalami i otrzymali?my dyplomy oraz upominki.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 28

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości