Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Aktualno?ci
Dzie? otwarty w WTZ
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 08:17
DZIE? OTWARTY W WTZ

27 marca 2015 roku w Warsztacie Terapii Zaj?ciowej w Suszu zorganizowali?my Dzie? Otwarty . Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas rodzice, cz?onkowie rodzin, opiekunowie uczestnikw oraz mieszka?cy miasta. Spotkanie rozpocz??o si? od zebrania rodzicw i opiekunw z Kierownikiem WTZ Panem Paw?em M?ynarczykiem. Po zebraniu go?cie zwiedzali poszczeglne pracownie, rozmawiali z terapeutami, zapoznali si? z prac? uczestnikw oraz wsplnie wykonywali wyroby. W ramach Dnia Otwartego zorganizowano rwnie? kiermasz z wyrobami wykonanymi przez uczestnikw. Go?cie mogli obejrze? i zakupi? wykonane prace. Uczestniczka Beata Pro? wita?a przyby?ych go?ci jak i prezentowa?a wystawione prace. W pracowni gospodarstwa domowego przygotowano s?odki pocz?stunek i kaw?, na ktre zapraszano przyby?ych go?ci.


 
?NIADANIE WIELKANOCNE 2015
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 07:43
?NIADANIE WIELKANOCNE W WTZ SUSZ

Zgodnie z tradycj? ?wi?t Wielkiej Nocy 1 kwietnia zasiedli?my do wsplnego ?niadania Wielkanocnego.
Spo?ycie uroczystego posi?ku poprzedza?y ?yczenia kierownika Paw?a M?ynarczyka skierowane do wszystkich podopiecznych i pracownikw. Jako kolejna g?os zabra?a Beata Pro?, ktra przybli?y?a nam zwyczaje i tradycje wielkanocne. Cz??? oficjaln? zako?czy? Mariusz Semrau dzi?kuj?c w imieniu Rady Uczestnikw za zaanga?owanie i trud w?o?ony w organizac...j? tej uroczysto?ci.
Potrawy na st? wielkanocny przygotowa?ay: Ewelina Szalkowska i Irena Bubiec wsplnie z uczestnikami pracowni gospodarstwa domowego i sta?ystk?. Zaserwowano tradycyjne potrawy: ?urek, bia?a kie?bas? z cebul?, jaja faszerowane, pisanki, sa?atk? warzywn?, galaretk? drobiow?, gyrosa i sa?atk? z tu?czykiem. Na deser cz?stowali?my si? pysznymi ciastami i kaw?.
Dzie? up?yn?? nam w mi?ej rodzinnej atmosferze. By? to czas na wsplne rozmowy, ?miech i integracj?.


 
Wycieczka do Gdyni
piątek, 13 marca 2015 08:01

Dnia 6 marca 2015 r. uczestnicy warsztatu wraz z opiekunami oraz rodzicami udali si? na jednodniow? wycieczk? integracyjn? do Gdyni. Najpierw pojechali?my do Teatru Muzycznego na spektakl pt. "Shrek". Musical ten to opowie?? o niezbyt uroczym, zielonym ogrze o wielkim sercu. Po dwugodzinnym spektaklu udali?my si? na obiad. Nast?pnie przeszli?my do Centrum Nauki Experyment. Miejsce to jest instytucj? kultury, ktrej celem jest ??czenie nauki i zabawy w atrakcyjn? form? sp?dzania czasu. Jest tam wiele stanowisk. Na w?asnej skrze mo?na do?wiadczy? mi?dzy innymi trz?sienia ziemi. Uczestnicy ch?tnie brali czynny udzia? w eksperymentach i do?wiadczeniach. Po obejrzeniu wszystkich stanowisk usiedli?my na kaw?, po czym udali?my si? w drog? powrotn? do Susza.


 
Ostatki 2015r.
piątek, 20 lutego 2015 11:58

Ostatki to stara forma po?egnania karnawa?u.
Z tej okazji 17 lutego zorganizowali?my dyskotek? po??czon? z ciekawymi konkursami. Zabawa pobudzi?a nasz? wyobra?ni?, pozwoli?a oderwa? si? nam od rzeczywisto?ci i przenie?? si? w ?wiat marze? i fantazji. Dyskoteka by?a pe?na atrakcji i przebiega?a w mi?ej i ciep?ej atmosferze.


 
T?usty czwartek 2015r.
piątek, 20 lutego 2015 11:51
T?usty czwartek z przymru?eniem oka :)))

P?czki dla ka?dego, du?ego, ma?ego,
S?odkie i pachn?ce, ?wie?utkie, gor?ce.
Kiedy je skosztujesz, niebo w buzi czujesz...


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 28

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości