Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
PRACOWNIA DZIEWIARSKA
Wpisany przez Administrator   
 Praca w pracowni dziewiarskiej rozwija zdolno?ci poznawcze, intelektualne, uczy cierpliwo?ci oraz wytrwa?o?ci, wyrabia sprawno?? manualn?. Nasi podopieczni ucz? si? kroju, szycia i haftu. Obs?uguj? maszyn? do szycia i ?alazko. Nabywaj? umiej?tno?ci planowania i rozmieszczania rysunku na p?tnie, doboru odpowiednich kolorw i rodzajw ?ciegu. Poznaj? zasady filcowania we?ny na sucho i mokro.
Pracownia dziewiarska oferuje ma?e przerbki odzie?y, zw??anie, poszerzanie, wszywanie zamka czy pod?o?enie spodni. W czasie zaj?? powstaj? r?norodne r?kodzie?a artystyczne o charakterze u?ytkowym: obrazy, elementy kart okoliczno?ciowych, serwetki, czapki, szaliki, tuniki. Nowo?ci? jest bi?uteria z we?ny czesankowej. Umiej?tno?ci nabyte w pracowni dziewiarskiej przydadz? si? ka?demu uczestnikowi nie tylko w pracy zawodowej ale i ka?dym gospodarstwie domowym.
 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości