Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Aktualno?ci
piątek, 20 lutego 2015 11:44

W dniu 22 stycznia para aktorw z Agencji Art-Metanoia z Krakowa na terenie Warsztatu Terapii Zaj?ciowej zaprezentowa?a przedstawienie teatralne pt.: "Mwimy nie, wszystkiemu co z?e".
Us?yszeli?my mi?dzy innymi utwory Juliana Tuwima: "O Grzesiu i jego cioci", "Zosia samosia", Jana Brzechwy: "Skar?ypyta", "Le?", Aleksandra Fredry: "Pawe? i Gawe?", braci Grimm: "Ja? i Ma?gosia". Prezentowane sceny p?ynnie nast?powa?y po sobie tworz?c jednolit? ca?o?? przedstawienia. Podj?ta t...ematyka przybli?a?a z?e przywary, ktre drzemi? w ludziach takie jak min.: lenistwo, sk?onno?? do k?amstwa itp.
Ciekawym do?wiadczeniem by?o zaanga?owanie grupy osb z widowni do interpretacji utworu Jerzego Kerna. Wybrane osoby otrzyma?y rekwizyty, dodano im drobne elementy garderoby charakterystyczne dla odtwarzanych przez nich rl. Przedstawienie kierowane by?o do wszystkich Uczestnikw Warsztatu. 
Bal karnawa?owy 2015r.
piątek, 20 lutego 2015 11:34

Dnia 21 stycznia w restauracji "Warmianka" bawili?my si? na Kostiumowym Balu Karnawa?owym zorganizowanym przez ?rodowiskowy Dom Samopomocy w Suszu. Celem spotkania by?a integracja ?rodowisk osb niepe?nosprawnych oraz wsplna zabawa.
Go?cie przywitani przez kierowniczk? ?DS pani? Beat? Rogala bawili si? przy d?wi?kach muzyki granej na ?ywo. Przez restauracje przetacza?y si? wielobarwne postaci poprzebieranych osb. Mo?na tu by?o spotka? wr?ki, anio?y, ksi??niczki i diab?a. ...Nie zabrak?o rwnie? konkursw: na najpi?kniejszy taniec, na Krla i Krlow? Balu, na najlepsze przedranie, i wielu innych atrakcji. Z naszej Placwki w zabawie wzi??o udzia? 14 osb - Panie: Jadwiga Stachlewska, Ma?gorzata Stachlewska, Halina Szymkowicz, Bo?ena Grzegolec, Bo?ena Sepetowska i Jolanta Podogrodzka oraz Panowie: Jakub Kubi?ski. Dawid Karbownik, Piotr Szabelski, Piotr Kucharczyk, Tadeusz Drapa?a, Mariusz Semrau, Rafa? Kraska i Karol Szysler. 
1% podatku dla WTZ Susz
piątek, 20 lutego 2015 11:26

Od 2014 roku
Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsi?biorczo?ci Ziemi Suskiej
posiada status
Organizacji Po?ytku Publicznego.
Dochd z jednego procenta przeznaczamy na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu naszych podopiecznych....
Z gry dzi?kujemy 
Wigilia 2014r.
piątek, 20 lutego 2015 11:15

22.12.2014r. we wn?trzach Pa?acu w Ba?oszycach odby?a si? wigilia z udzia?em uczestnikw, pracownikw oraz cz?onkw zarz?du jednostki prowadz?cej WTZ. Wigili? rozpocz?? kierownik placwki pan Pawe? M?ynarczyk, dzi?kuj?c wszystkim za wspln? prac? w minionym roku oraz z?o?y? ?yczenia ?wi?teczno - noworoczne. Nast?pnie przy ciep?ym kominku i ?wie?o pachn?cej choince podzielili?my si? op?atkiem, po czym zasiedli?my do wigilijnego sto?u, na ktrym znajdowa?o si? 12 potraw. Po wieczerzy uczestnicy przygotowani przez p. Ewelin? Szalkowsk? i p. Joann? Jakielsk? przedstawili nam Jase?ka. Na koniec ka?dy otrzyma? upominek w formie kalendarza na rok 2015 i w mi?ej ?wi?tecznej atmosferze udali?my si? do domw.


 
piątek, 20 lutego 2015 11:03

5 grudnia 2014r. w Warsztacie Terapii Zaj?ciowej zosta?y przeprowadzone wybory do Rady Uczestnikw WTZ Susz. Powo?ano komisj?, w sk?ad ktrej wchodzili: Pani Jagoda M?dra, Pan Mariusz Malinowski, Pan Tomasz Modrakowski, Pani Joanna M?ynarczyk, Pan Bartosz Baczewski, ktra czuwa?a nad prawid?owym przebiegiem wyborw. Przed g?osowaniem kandydaci do Rady Uczestnikw przedstawili swoje programy wyborcze. Do Rady Uczestnikw zakwalifikowa?y si? nast?puj?ce osoby:
1. Pan Mariusz Semrau
2. Pani Beata Pro?
3. Pani Anna Engler
Rada Uczestnikw spo?rd siebie wybra?a przewodnicz?c?, ktr? zosta?a Beata Pro?.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 28

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości