Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
PRACOWNIA WIKLINIARSKA
Wpisany przez Administrator   
 Pracownia wikliniarska odgrywa wa?n? rol? w procesie usprawniania psychofizycznego osb niepe?nosprawnych. Wyplatanie koszw i innych elementw z wikliny umo?liwia poznanie podstawowych procesw twrczych, pozwala na wyzwolenie pozytywnych emocji, pobudza wyobra?ni?, rozwija kreatywno?? i wyobra?ni? przestrzenn?. Szczeglny nacisk jest po?o?ony na wdra?anie do samodzielnej pracy, estetyk? i dok?adno?? wykonywanych wyrobw, poczucie odpowiedzialno?ci za prac? i materia?y oraz przestrzeganie przepisw BHP.
Zaj?cia praktyczne prowadzone w pracowni wikliniarskiej obejmuj? swym zakresem: rozwijanie i utrwalanie nabytych umiej?tno?ci, przygotowanie materia?w do terapii ( dobr i moczenie wikliny), poznawanie nowych technik wyplotu, poznanie oraz bezpieczna obs?uga niezb?dnych narz?dzi do wykonywanej pracy, malowanie i lakierowanie. Oprcz wikliny w pracowni stosowane s? takie materia?y jak: rattan kolorowy i naturalny, ta?ma rattanowa i wiklinowa, sznurek ozdobny. Doskonal?c swoje umiej?tno?ci uczestnicy wykonuj? takie wyroby jak: kosze na bielizn?, pojemniki, tace, wazony, kosze na zakupy, podstawki pod fili?anki, elementy ma?ej architektury ogrodowej.
 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości