Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Aktualno?ci
VIII Bieg Terenowy Susz Extreme PDF Drukuj Email
wtorek, 19 czerwca 2018 07:40

14 czerwca 2018r. ok. godz. 9.00 w miejscowo?ci Bronowo spotka?o si? 8 dru?yn. Cel by? jeden: pokona? VIII Bieg Terenowy Susz Extreme. Ten Bieg to nie tylko rywalizacja mi?dzy placwkami, ale przede wszystkim walka z w?asnymi s?abo?ciami.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
wtorek, 19 czerwca 2018 06:56

12-stu uczestnikw naszej placwki zosta?o wytypowanych do reprezentowania Warsztatu podczas XX Powiatowych Igrzysk Osb Niepe?nosprawnych. Tym razem impreza odby?a si? 7 czerwca w Wikielcu. Przeznaczona by?a dla ?rodowiskowych domw samopomocy, warsztatw terapii zaj?ciowej, domw pomocy spo?ecznej, o?rodkw szkolno-wychowawczych, stowarzysze? na rzecz osb niepe?nosprawnych, osb niepe?nosprawnych z terenu powiatu i?awskiego.

Więcej…
 
"Ba?antaria 2018" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 czerwca 2018 08:47
Ju? po raz kolejny udali?my si? do Elbl?ga, aby wzi?? udzia? w IV Integracyjnym Biegu Terenowym WTZ BA?ANTARIA 2018. G?wnym Organizatorem by? WTZ przy Fundacji Pomocy Dzieciom Niepe?nosprawnym w Elbl?gu. Zmagania odby?y si? w pi?knych okoliczno?ciach przyrody
Więcej…
 
Konkurs Artystyczny Modnie, Muzycznie, Kolorowo PDF Drukuj Email
wtorek, 29 maja 2018 11:26

24 maja grupa Uczestnikw naszej placwki przenios?a si? w ?wiat baroku... W Katolickim Centrum Kultury odby? si? Konkurs Artystyczny pn. Modnie, Muzycznie, Kolorowo zorganizowany przez ?rodowiskowy Dom Samopomocy w Suszu. Has?o przewodnie imprezy brzmia?o: "Magiczny ?wiat Baroku".

Więcej…
 
"Lekcje bibliotencze" PDF Drukuj Email
wtorek, 29 maja 2018 10:03

Na zaproszenie Biblioteki Miejskiej Uczestnicy bior? udzia? w cyklu Lekcji bibliotecznych. Do tej pory odby?y si? cztery spotkania, podczas ktrych mieli?my mo?liwo?? zg??bienia tajnikw zawodu bibliotekarza. Pani prowadz?ca zapozna?a wszystkich z samym miejscem, rol? i zawodem bibliotekarza, dost?pnym dla czytelnikw ksi?gozbiorem (mieli?my okazj? zobaczy? najgrubsz? i najci??sz? ksi??k?), wskaza?a na zasady funkcjonowania biblioteki, a tak?e prawid?owego post?powania z ksi??k?. Pani w krtkiej rozmowie wspomnia?a o coraz cz??ciej u?ywanych audiobookach.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 28

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości