Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
VIII Bieg Terenowy Susz Extreme
Wpisany przez Administrator   

14 czerwca 2018r. ok. godz. 9.00 w miejscowo?ci Bronowo spotka?o si? 8 dru?yn. Cel by? jeden: pokona? VIII Bieg Terenowy Susz Extreme. Ten Bieg to nie tylko rywalizacja mi?dzy placwkami, ale przede wszystkim walka z w?asnymi s?abo?ciami.

Wyzwanie podj??o 8 placwek: Warsztat Terapii Zaj?ciowej z Dzia?dowa, Warsztat Terapii Zaj?ciowej z Nowego Miasta Lubawskiego, Warsztat Terapii Zaj?ciowej z Mor?ga, Warsztat Terapii Zaj?ciowej z Susza, Warsztat Terapii Zaj?ciowej z Elbl?ga, Dom Pomocy Spo?ecznej z Lubawy, Dom Pomocy Spo?ecznej z Susza oraz ?rodowiskowy Dom Samopomocy z Susza. Celem zawodw by?o: propagowanie aktywnych form wypoczynku, prezentowanie i doskonalenie umiej?tno?ci sportowych, aktywizacja osb niepe?nosprawnych, rewalidacja poprzez aktywno?? ruchow?, integracja osb niepe?nosprawnych. Kolejno?? startw dru?yny losowa?y. Starty odbywa?y si? co 5 minut. Wszystkie dru?yny sk?ada?y si? z czterech osb niepe?nosprawnych i jednego opiekuna. Ka?da ekipa mia?a do pokonania ok. trzykilometrow? tras?, na ktrej rozmieszczonych zosta?o 8 zada? specjalnych. Wymaga?y one od zawodnikw wykazaniem si? r?nymi umiej?tno?ciami, takimi jak: szybko??, precyzja, orientacja w terenie, umiej?tno?? wsp?pracy, spryt, spostrzegawczo??. 

Zawody odby?y si? w malowniczym terenie le?nym, przy Bronowskim jeziorze. Pokonanie trasy i zaliczenie zada? specjalnych da?o dru?ynom du?o zabawy i satysfakcji. Zawodnicy musieli mi?dzy innymi wchodzi? do wody, wspina? si?, wci?ga? opony, strzela?, robi? opatrunek ko?czyny grnej, je?dzi? na rowerze ze skrzywion? kierownic? po pochylni. Po zako?czeniu zawodw dru?yny wraca?y do Warsztatu, gdzie czeka?y na nich dania z grilla, surwki, ciasta, kawa, herbata i lody.

Nast?pnym punktem programu by?o og?oszenie wynikw.

I miejsce WTZ Elbl?g,

II miejsce WTZ Mor?g,

III miejsce WTZ Susz,

IV miejsce WTZ Nowe Miasto Lubawskie,

V miejsce WTZ Dzia?dowo,

VI miejsce DPS Lubawa,

VII miejsce ?DS Susz,

VIII - DPS Susz.

Wszyscy otrzymali medale, dyplomy nagrody na placwk? oraz nagrody indywidualne.

Galeria

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości