Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Wycieczka do Gda?ska
Wpisany przez Administrator   

Dnia 31 maja 2017 roku by? dla naszych Uczestnikw uwie?czeniem tegorocznej Akcji "Zbieraj z klas?", do ktrej ka?dy z nas podszed? z pe?nym zaanga?owaniem. Jako Placwka wyr?niona w tym znakomitym przedsi?wzi?ciu, mieli?my mo?liwo?? skorzystania z nagrody w postaci wycieczki do Gda?ska. Ju? na kilka dni przed wyjazdem wyczuwalna by?a w?rd naszych Podopiecznych atmosfera pe?na pozytywnych emocji.

W ?rod? od wczesnych godzin zacz?li?my kolejno przybywa? do WTZ. Pomimo porannej pobudki wszyscy w dobrym humorze i nastrojach, czekali?my na moment wyruszenia w drog?. Punktualnie o 7.30 autokar pe?en "turystw" ruszy?. Po dwugodzinnej je?dzie zawitali?my do jednego z najpi?kniejszych miast w Polsce - Gda?ska.

Zgodnie z planem, naszym pierwszym punktem wycieczki by?o Muzeum II wojny ?wiatowej. Zje?d?aj?c 3 pietra pod ziemi? dotarli?my do sercs muzeum, ktrym jest wystawa g?wna. Zaliczana jest ona do najwiwi?kszych ?wiatowych wystaw muzew historycznych. Korzystaj?c z mo?liwo?ci obejrzenia kilku tysi?cy eksponatw, przegl?daj?c archiwalne fotografie i filmy, s?uchaj?c relacji ?wiadkw tamtych wydarze?, mogli?my ka?dy na swj sposb pozna? tragiczne do?wiadczenia II wojny ?wiatowej, jej przyczyny i skutki, pozna? opowie?ci o ofiarach i sprawcach, bohaterach i zwyk?ych ludziach.

Dzi?ki nowozesnym stanowiskom multimedialnym, bogatej i oryginalnej scenografii wystawywszystkie dramatyczne losy przedstawione zosta?y nam, na miar? swoich indywidualnych mo?liwo?ci, w r?nym stopniu odczu? jak ogromne znaczenie mia?y wydarzenia tamtych lat dla narodu polskiego i nas Polakw do dnia dzisiejszego.

Po emocjonuj?cych i nostalgicznych chwilach w Muzeum II wojny ?wiatowej udali?my si? d?ugim Pobrze?em wzd?u? Mot?awy do restauracji Sphinx na pyszny obiad. W czasie przechadzki po bulwarze mogli?my podziwia? pi?kne widoki i niesamowite obiekty tj., ?uraw, ogromny statek SS So?dek czy Zielon? Bram? G?wn? Miasta. 

Bardzo mi?ym akcentem by?o spotkanie z ambasadorami Akcji "Zbieraj z klas?". Z ich ust pad?o wiele mi?ych s?w, gratulacji za wytrwa?o?? i podzi?kowa? za zaanga?owanie w projekt.

Posileni, wypocz?ci i zregenerowani udali?my si? na D?ugi Targ, gdzie ka?dy mia? czas wolny dla siebie na zwiedzanie interesuj?cych zak?tkw Gda?ska.

Starwka urzek?a przepi?kn? architektur?  iniecodzienn? atmosfer?. To tutaj mogli?my podziwia? najwspanialsze budowle Gda?ska, jak Ratusz czy oczywi?cie Popularn? fontann? z Neptunem. Nieod??cznym elementem by?y zakupy pami?tek przypominaj?cych nam te wspania?e chwile i miejsca, ale rwnie? relaks w ogrdkach restauracyjnych i mo?liwo?? wczucia sie w klimat miasta.

Zm?czeni ale niesamowicie zauroczeni Gda?skiem i jego walorami o godzinie 17.00 opuscili?my to pi?kne miejsce i wyruszyli?my w podr? powrotn?.

GDANSK9GDANSK10GDANSK12

GDASK_3GDANSK5GDANSK8GDANSK11GDASK_4GDANSK6GDASK_1GDASK_2GDANSK7

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości