Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Wpisany przez Administrator   
W dniu 24 maja 2017 roku uczestniczyli?my w XIV Otwartych Mistrzostwach Wojewdztwa Kujawsko Pomorskiego w tenisie sto?owym osb niepe?nosprawnych B?d?my razem" organizowanych dla Warsztatw Terapii Zaj?ciowej i Zak?adw Aktywno?ci Zawodowej.

Organizatorem zawodw by?a Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepe?nosprawnych" ??cznie z Warsztatami Terapii Zaj?ciowej w ?asinie.

Oprcz integracji i wsplnej zabawy celem zawodw by?a popularyzacja gry w tenisa sto?owego oraz konfrontacja umiej?tno?ci gry.

W zawodach udzia? wzi??o 7 warsztatw: gospodarze, Aleksandrw Kujawski, Dzia?dowo, Susz, Kowalewo Pomorskie, Gi?ycko i Inowroc?aw. Nasz? placwk? w tenisie sto?owym reprezentowali: Andrzej Heldt, Karol Szysler, Wioleta Olek i Daniel Otr?ba, natomiast w konkursie artystycznym Anna Engler. Pani Ania wykonywa?a prac? metod? decoupage. W nagrod? za udzia? w konkursie otrzyma?a dyplom i drobne nagrody rzeczowe.

Mistrzostwa rozpocz??y si? przemarszem wszystkich placwek, po czym Kierownik WTZ przywita? wszystkich przyby?ych i ?yczy? im dobrej zabawy.

Po cz??ci oficjalnej osoby bior?ce udzia? w konkursach artystycznych przesz?y do budynku WTZ , gdzie odbywa? si? konkurs. Pozostali uczestnicy zostali na sali gimnastycznej, gdzie rozpocz?? si? turniej tenisa sto?owego. Zawodnicy podzieleni zostali na grupy pod wzgl?dem rodzaju i stopnia niepe?nosprawno?ci oraz p?ci.

Andrzej Heldt i Karol Szysler w swoich grupach zaj?li I miejsce, wygrywaj?c wszystkie mecze. W dalszych rozgrywkach przegrywaj?c kilka meczy uplasowali si? na dalszych pozycjach. W oglnej klasyfikacji dru?ynowo zaj?li?my V miejsce. Natomiast indywidualnie najwy?ej w swoich kategoriach byli Andrzej Heldt i Daniel Otr?ba, zaj?li IV miejsce. Karol Szysler zaj?? VI miejsce oraz Wioleta Olek V miejsce.

W trakcie rozgrywek zostali?my zaproszeni na obiad. Natomiast po uko?czeniu rozgrywek pojechali?my do budynku WTZ na kolacj?. Po kolacji uczestnicy zostali nagrodzeni. Otrzymali puchar oraz drobne nagrody rzeczowe i dyplomy, po czym po?egnali?my si? i wrcili?my do domw.

as2

as3

as4as5


 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości