Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Wigilia 2016
Wpisany przez Administrator   

22 grudnia  w Pa?acu w Ba?oszycach spotkali?my si? wszyscy wraz z cz?onkami Zarz?du SRiPZS na kolacji Wigilijnej. Spotkanie tradycyjnie rozpocz?? Kierownik ktry z?o?y? ?yczenia ?wiateczno-Noworoczne. ?yczy? wszystkim zdrowych, weso?ych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz powodzenia w nadchodz?cym Roku, a dla naszej placwki wielu sukcesw i dalszej wsp?pracy w tym samym gronie. Podziekowa? rwnie? za wsplny rok pracy. Nastepnie g?os zabra?a pani Dorota Olszewska cz?onek Zarz?du Stowarzyszenia i Rozwoju Ziemi Suskiej, ktra przypomnia?a nam znaczenie s?owa "Wigilia" i jakie znaczenie powinna ona mie? dla nas wszystkich. Po odczytaniu przez Kierownika Ewangelii podzielili?my si? op?atkiem i zasiedli?my do wsplnej wieczerzy.

Tradycyjne potrawy wigilijnena suto zastawionym stole wszystkim smakowa?y. Nast?pnie " Renifer" bartek i "?nie?ynka" Iwona rozdali wszystkim drobne, s?odkie upominki. Na uwag? zas?uguje fakt, ?e to kolejny rok, w ktrym nikt nie dosta? rzgi.

Wigilia i koniec roku to dobry moment na podsumowanie. Tego dnia w formie prezentacjiprzedstawione nam zosta?o wiele ciekawych wydarze? jakie mia?y miejsce w naszej placwce i z naszym udzia?em. Obejrzeli?my rwnie? filmik pokazuj?cy codzienne zaj?cia terateutyczne w naszym Warsztacie. Nie by? to koniec niespodzianek.... Zostali?my poproszeni o udanie si? przed Pa?ac. Okaza?o si?, ?e czeka?y tam na nas lampiony. Ka?dy ch?tny mg? pomy?le? marzenie i wypu?ci? lampion. W?rd ciemnej nocy nasze lampiony wygl?da?y jak ?wiec?ce ?yczenia lec?ce do nieba.

wigila 2016 1wigilia 2016 6wigilia 2016 5

wigilia2016 3 2wigilia2016 4

wigilia2016 3 1

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości