Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
V BIEG TERENOWY SUSZ EXTREME
Wpisany przez Administrator   
28 maja zorganizowali?my ju? po raz pi?ty Bieg Terenowy Susz Extreme. Bieg by? swego rodzajem testem sprawdzaj?cych umiej?tno?ci, wytrzyma?o?? i wsp?prac? w grupie dla ponad 50 zawodnikw. Zmagania uczestnikw biegu odby?y si? na alejce wok? jeziora Suskiego oraz na terenie le?nym. Placwki, ktre w tym roku uczestniczy?y w zawodach to : gospodarze biegu WTZ Susz, ale rwnie? WTZ Mor?g, WTZ Elbl?g Beniowskiego, WTZ Elbl?g Saperw, WTZ I?awa, WTZ Lubawa, ?wietlica Terapeutyczna Zalewo, DPS Susz, DPS Lubawa, ?DS Susz, P?DS I?awa.

Na trasie biegu dla wszystkich uczestnikw przygotowane by?y zadania specjalne. Przygotowane konkurencje wcale nie by?y ?atwe; zawodnicy musieli pokona? je w jak najkrtszym czasie oraz z jak najwi?ksz? dok?adno?ci? i precyzj?. Miejsca na podium zaj?li Ci zawodnicy, ktrzy wykazali si? odpowiedni? wydolno?ci? po??czon? ze sprytem i si??. Ko?cowa klasyfikacja Biegu przedstawia?a si? nast?puj?co:

I miejsce WTZ Susz w sk?adzie: Karol Szysler, Tomasz Modrakowski, Mariusz Malinowski, Andrzej Heldt, opiekun Bartosz Baczewski

II miejsce- WTZ Mor?g,

III miejsce WTZ Elbl?g Saperw.

Dla wszystkich uczestnikw biegu przygotowane by?y nagrody, pami?tkowe statuetki, medale oraz dyplomy. Ka?dy uczestnik biegu otrzyma? sportow? koszulk?. Po sportowych zmaganiach wszyscy zawodnicy udali si? na pocz?stunek, ktry przygotowali pracownicy i uczestnicy warsztatu.


 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości