AKTYWIZACJA ZAWODOWA
•Wpisany przez Administrator•   

     Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suszu w czasie zajęć terapeutycznych nabywają niezbędne w pracy zawodowej umiejętności praktyczne, kształtują odpowiednie cechy dobrego pracownika: wytrwałość, dokładność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność. Uczymy ich przedsiębiorczości i autoprezentacji. Nabywają podstawowe umiejętności związane z poszukiwaniem pracy, zaznajamiani są z kodeksem pracy. Uczą się pisać oraz kompletować dokumenty niezbędne do złożenia swej aplikacji czy podjęcia zatrudnienia - CV, list motywacyjny, odpowiedzi na ofertę. Poznają przywileje i ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym.
     Praktyki ,,wewnętrzne" umożliwiają uczestnikom sprawdzenie się w roli pracownika Warsztatu. Podopieczni zajmują się Biurem Obsługi Klienta Warsztatu oraz w charakterze pracownika gospodarczego. Jest to doskonała okazja do pierwszych kontaktów z pracą wymagającą zdyscyplinowania, samodzielności i odpowiedzialności.
     Nasi podopieczni realizując Indywidulany Program Rehabilitacji uczestniczą w praktykach zewnętrznych organizowanych w firmach na terenie miasta i gminy Susz. Szczegółowe zasady praktyki zawarte są w porozumieniu pomiedzy WTZ a zakładem pracy, w ktrym odbywają się praktyki.
      Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu.
     W ramach aktywizacji zawodowej WTZ współpracuje systematycznie z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie. Część uczestników zarejestrowana jest jako osoby bezrobotne poszukujące pracy, realizują Indywidulany Plan Działania opracowany przez PUP. Biorą udział w stażach dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez Urząd Pracy. Nawiązana w ten sposób współpraca z pracodawcami działającymi na lokalnym rynku pracy umożliwiła zorganizowanie zarówno praktyk zewnętrznych jak i staży, które w kilku przypadkach zakończyły sie zatrudnieniem.

 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •2 gości• ••