PRACOWNIA ZARADNOŚCI OSOBISTEJ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 26 sierpnia 2011 13:24

Zajęcia na tej pracowni mają na celu wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej. Są to zagadnienia związane między innymi z:
- samoobsługą i czynnościami codziennymi (ubieranie się, dbanie o higienę osobistą),
- komunikacją,
- mobilnością,
- wsparciem psychologicznym (nauka zachowania się i radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, nauka dyscypliny i porządku),
- działaniami usprawniającymi i kompensacyjnymi dostosowanymi do rodzaju niepełnosprawności (podtrzymywanie umiejętności pisania i czytania, trening liczenia, nauka planowania i organizacji).

  W pracowni rozwijane są również formy twórczości plastycznej, usprawnienia manualne oraz zagadnienia rozszerzające wiedzę o otaczającym świecie.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości