Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Aktualno?ci
VIII HTPN I?awa
środa, 23 listopada 2011 07:24

 VIII Halowy Turniej Pi?ki No?nej - I?awa 2011

Dnia 19 pa?dziernika 2011 roku w Hali Sportowo - Widowiskowej w I?awie odby? si? VIII Powiatowy Turniej Halowej Pi?ki No?nej Osb NIepe?nosprawnych. Organizatorem zawodw by?o Stowarzyszenie Na Rzecz Osb Niepe?nosprawnych Powiatu I?awskiego ,,Promyk", natomiast wsp?organizatorami byli: P?DS I?awa, ICSTiR, WTZ I?awa i Starostwo Powiatowe w I?awie.
Więcej…
 
XVIII terenowa olipmiada specjalna
środa, 23 listopada 2011 06:49

 

XVIII Terenowa olimpiada specjalna


Dnia 13 pa?dziernika 2011 roku na hali sportowej O?rodka Sportu i Rekreacji w Lubawie odby?a si? XVIII Terenowa Olimpiada Specjalna. W zawodach brali udzia? uczestnicy Warsztatw Terapii Zaj?ciowej, ?rodowiskowych Domw Samopomocy oraz mieszka?cy Domw Pomocy Spo?ecznej.
Więcej…
 
Kiermasz
wtorek, 11 października 2011 11:37

 KIERMASZ

Zbli?a si? Dzie? Wszystkich ?wi?tych, a nast?pnie Zaduszki. Dni pami?ci o tych, co ju? odeszli, ktrych nie ma ju? w?rd nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobw swoich bliskich, zapalenia zniczy, z?o?enia kwiatw.
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w czasie zaj?? terapeutycznych wykonuj? r?nego rodzaju stroiki nagrobne robione z wysokiej jako?ci materia?w ozdobnych ??czonych z ga??ziami iglastych krzeww szlachetnych.
Posiadamy szerok? gam? w?asnych wzorw, ale jeste?my w stanie przygotowa? dekoracje wed?ug wzoru klienta na jego zamwienie.

Zapraszamy w godzinach 8.00 - 15.00


Nasze przyk?adowe wzory:

Więcej…
 
wtorek, 11 października 2011 11:03

Przegl?d Artystyczny pn.: ,,viii ?wiat Talentw"

Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsi?biorczo?ci Ziemi Suskiej w Suszu wraz z Warsztatem Terapii Zaj?ciowej zorganizowa?o w dniu 28.09.2011 r. Przegl?d Artystyczny dla osb niepe?nosprawnych pn.: ,,VIII ?wiat Talentw.
Celem imprezy by?o: promowanie alternatywnych form sp?dzania czasu wolnego, inspirowanie do poszukiwa? nowych form pracy artystycznej, upowszechnianie dorobku artystycznego osb niepe?nosprawnych i konfrontacja posiadanych umiej?tno?ci.
Tegoroczna edycja Przegl?du sk?ada?a si? z czterech konkursw: plastycznego, kulinarnego, playback show i ,,Mj Talent. Czynny udzia? w imprezie wzi??o 95 osb niepe?nosprawnych z 16 placwek.
Więcej…
 
Do?ynki Gminne Susz 2011
wtorek, 11 października 2011 09:24
Do?ynki Gminne
11 wrze?nia 2011 roku oczy ca?ej gminy skierowane by?y w stron? pla?y miejskiej w Suszu, gdzie odbywa?y si? gminne uroczysto?ci do?ynkowe.
W te s?oneczne, niedzielne popo?udnie odby? sie kiermasz prac uczestnikw Warsztatu po??czony z prezentacj? ich umiej?tno?ci. Obecni na Do?ynkach podopieczni placwki z ch?ci? opowiadali go?ciom kiermaszu o swej pracy, zdradzali tajniki powstawania nniepowtarzalnych wyrobw.
Ka?dy go?? naszego stoiska mg? pocz?stowa? si? pyszn? kanapk? i kaw?.


        
Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 następna > ostatnia >>

Strona 27 z 28

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości