O NAS •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••czwartek•, 25 •sierpnia• 2011 20:30•
       Warsztat Terapii Zajęciowej w Suszu powstał w 2002 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu.
WTZ jest placówką pobytu dziennego, w której prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie w stopniu umiarkowanym bądź znacznym. Do końca 2017 r. w zajęciach terapeutycznych uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych. Od stycznia 2018r. liczba uczestników wzrosła do 38. Zajęcia odbywają się przez cały rok z wyłączeniem przerwy wakacyjnej, która przypada w okresie letnim.
Działania rewalidacyjne obejmują:
- poprawę kondycji fizycznej i zaradności osobistej,
- kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności, pracowitości i zdyscyplinowania,
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
- naukę umiejętności pozwalających na podjęcie pracy zarobkowej.
       W Warsztacie Terapii Zajęciowej dominującą formą terapii jest ergoterapia. Zajęcia z zakresu rehabilitacji zawodowej prowadzone są w ośmiu pracowniach: gospodarstwa domowego, zaradności osobistej, wikliniarskiej, plastycznej, dziewiarskiej, stolarskiej, ogrodniczej i komputerowej. Ta ostatnia powstała w styczniu br. W czasie zajęć uczestnicy nabywają umiejętności zawodowe charakterystyczne dla danej pracowni. Podopieczni mają możliwość wyboru zmiany pracowni, dzięki czemu zwiększa się zakres rozwijanych umiejętności. Stopień trudności zadań wykonywanych przez podopiecznych w pracowniach jest dostosowany do ich aktualnych możliwości i ulega stopniowemu zwiększeniu w miarę nabywania wprawy i nowych umiejętności.
      Uczestnicy Warsztatu są przygotowywani do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwoju innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu.
Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej i Warszat Terapii Zajęciowej w wielu obszarach swej działalności włączają się we współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi - nie tylko o zasięgu lokalnym. W głównej mierze ma to na celu poprawienie wizerunku osób niepełnosprawnych i propagowanie idei integracji społecznej, a także wspieranie osób i instytucji w przełamywaniu barier społecznych i błędnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności. Dodatkową korzyścią jest urozmaicanie form, wzmocnienie skuteczności i atrakcyjności rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników WTZ.
 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •5 gości• ••