REHABILITACJA
•Wpisany przez Administrator•   

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są dla wszystkich uczestników Warsztatu. Każdy uczestnik ma opracowany przez rehabilitanta indywidualny tok usprawniania ruchowego z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Oprócz indywidualnych treningów usprawniających, odbywają się również zajęcia sportowe przygotowujące podopiecznych do udziału w różnego rodzaju zawodach sportowych. Uczestnicy biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych oragnizowanych zarówno na sali jak i w terenie na świeżym powietrzu.
Do dyspozycji uczestników w sali rehabilitacyjnej są: rowery treningowe, masażer, bieżnia mechaniczna, orbitrek, wioślarz, materace, drabinki, atlas, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki.
Celem prowadzonych zajęć jest:

 
-  kształtowanie postaw prozdrowotnych,

- uaktywnianie narządu ruchu, układu krążenia i układu oddechowego,

- uzyskanie pełnego zakresu ruchu w stawach,
- kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz korygowanie wad postawy,
- korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych,
- poprawienie stabilności postawy, uzyskanie lepszej równowagi ciała i koordynacji ruchowej,
- rozwijanie kondycji psychofizycznej,
- kształtowanie koncentracji poprzez gry i zabawy zespołowe,
- poprawienie koordynacji wzrokowo - ruchowej,
- doskonalenie cech motorycznych (szybkość, skoczność, zwinność),
- zapewnienie w maksymalnym stopniu możliwości efektów w przywracaniu utraconej sprawności psychofizycznej,
- utrwalaniu nabytych umiejętności.
 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •4 gości• ••