PRACOWNIA PLASTYCZNA
•Wpisany przez Administrator•   
 Program zajęć w pracowni plastycznej obejmuje osoby niezależnie od wieku, sprawności intelektualnej, fizycznej i nasilenia stanów emocjonalnych. Każdy może być włączony do zajęć, korzystać i cieszyć się nimi na własnym poziomie. Ważne jest jego uczestnictwo w procesie aktywności twórczej - to, że coś rozpocznie i kończy.
Poszczególne tematy wybierane są przy uwzględnieniu znajomości potrzeb i preferencji uczestników, obserwacji zachowań i ewentualnych wypowiedzi podopiecznych podczas spotkań oraz szczegółowej analizy kolejnych prac. Przed przystąpieniem do pracy podopieczni otrzymują małą dawkę teorii dostosowaną do ich możliwości odbioru oraz zapoznają się z materiałami. Ćwiczenia dobierane są w taki sposób, aby podopieczny miał możliwość wyrażenia swoich potrzeb, emocji, opowiedzenia o tym, co spotkało go w różnych sytuacjach.
Dzięki udziałowi w zajęciach w pracowni plastycznej uczestnik jest rozbudzany do szeroko rozumianej aktywności twórczej, ma możliwość nawiązania niewerbalnego dialogu z terapeutą, uczy się współpracy i uczestnictwa w aktywności grupy, samodzielnego podejmowania decyzji i eksperymentowania, odreagowania i relaksu, poznaje podstawowe techniki plastyczne.
Pracownia plastyczna opiekuje sie też kronika warsztatową w której odnotowywane są w formie pisemnej i fotograficznej najważniejsze wydarzenia z życia placówki. Podopieczni biorący udział w zajęciach plastycznych bardzo chętnie biorą też udział w różnego rodzaju konkursach plastycznych obejmujących swym zakresem również przedsięwzięcia ogólnopolskie.W tej dziedzinie posiadają duże sukcesy. Uczestnicy podejmują się ponadto zadań związanych z wykonywaniem dekoracji do różnego rodzaju przedsięwzięć artystycznych, imprez integracyjnych i kulturalnych.
 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •9 gości• ••