PRACOWNIA ZARADNOŚCI OSOBISTEJ •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••piątek•, 26 •sierpnia• 2011 14:24•

Zajęcia na tej pracowni mają na celu wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej. Są to zagadnienia związane między innymi z:
- samoobsługą i czynnościami codziennymi (ubieranie się, dbanie o higienę osobistą),
- komunikacją,
- mobilnością,
- wsparciem psychologicznym (nauka zachowania się i radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, nauka dyscypliny i porządku),
- działaniami usprawniającymi i kompensacyjnymi dostosowanymi do rodzaju niepełnosprawności (podtrzymywanie umiejętności pisania i czytania, trening liczenia, nauka planowania i organizacji).

  W pracowni rozwijane są również formy twórczości plastycznej, usprawnienia manualne oraz zagadnienia rozszerzające wiedzę o otaczającym świecie.

 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •8 gości• ••