Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Aktualno?ci
Wigilia 2014r. PDF Drukuj Email
piątek, 20 lutego 2015 11:15

22.12.2014r. we wn?trzach Pa?acu w Ba?oszycach odby?a si? wigilia z udzia?em uczestnikw, pracownikw oraz cz?onkw zarz?du jednostki prowadz?cej WTZ. Wigili? rozpocz?? kierownik placwki pan Pawe? M?ynarczyk, dzi?kuj?c wszystkim za wspln? prac? w minionym roku oraz z?o?y? ?yczenia ?wi?teczno - noworoczne. Nast?pnie przy ciep?ym kominku i ?wie?o pachn?cej choince podzielili?my si? op?atkiem, po czym zasiedli?my do wigilijnego sto?u, na ktrym znajdowa?o si? 12 potraw. Po wieczerzy uczestnicy przygotowani przez p. Ewelin? Szalkowsk? i p. Joann? Jakielsk? przedstawili nam Jase?ka. Na koniec ka?dy otrzyma? upominek w formie kalendarza na rok 2015 i w mi?ej ?wi?tecznej atmosferze udali?my si? do domw.


 
PDF Drukuj Email
piątek, 20 lutego 2015 11:03

5 grudnia 2014r. w Warsztacie Terapii Zaj?ciowej zosta?y przeprowadzone wybory do Rady Uczestnikw WTZ Susz. Powo?ano komisj?, w sk?ad ktrej wchodzili: Pani Jagoda M?dra, Pan Mariusz Malinowski, Pan Tomasz Modrakowski, Pani Joanna M?ynarczyk, Pan Bartosz Baczewski, ktra czuwa?a nad prawid?owym przebiegiem wyborw. Przed g?osowaniem kandydaci do Rady Uczestnikw przedstawili swoje programy wyborcze. Do Rady Uczestnikw zakwalifikowa?y si? nast?puj?ce osoby:
1. Pan Mariusz Semrau
2. Pani Beata Pro?
3. Pani Anna Engler
Rada Uczestnikw spo?rd siebie wybra?a przewodnicz?c?, ktr? zosta?a Beata Pro?.


 
Andrzejki 2014r. PDF Drukuj Email
piątek, 20 lutego 2015 10:53

W pi?tek 28.11.2014r. zorganizowali?my w naszym Warsztacie dyskotek? z wr?bami Andrzejkowymi. Na zabaw? zaprosili?my go?ci z zaprzyja?nionego o?rodka ?DS w Suszu. W trakcie imprezy bawili?my si? ?wietnie i cz?stowali?my si? s?odko?ciami przygotowanymi przez pracowni? gospodarstwa domowego.


 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 lutego 2015 12:12

23 pa?dziernika wzi?li?my udzia? w turnieju szachowo - warcabowym w Mor?gu. Nasz warsztat reprezentowa? Mariusz Semrau, Tomasz Modrakowski, Tadeusz Drapa?a i Rafa? Kraska.
W turnieju wzi??y udzia? WTZ z Mor?ga, Ornety, Lubawy, Ostrdy i Susza, uczestnicy ?DS Mor?g oraz uczniowie ze Specjalnego O?rodka Szkolno - Wychowawczego z Szymanowa i Ostrdy.
Za udzia? w zawodach otrzymali?my dyplom oraz drobne nagrody rzeczowe.


 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 lutego 2015 10:51

22 pa?dziernika wzi?li?my udzia? w Spartakiadzie Osb Niepe?nosprawnych w Ostrdzie. Nasz warsztat reprezentowali: Tomek Modrakowski, Andrzej, Karol, S?awek, Tomek Seroka i Ma?gosia. W konkurencjach, ktre odbywa?y si? w dwch blokach: konkurencje bie?ne - tory przeszkd i konkurencja si?owa - przeci?ganie liny, rywalizowali?my z dru?ynami z Nidzicy, Dzia?dowa, Dobrego Miasta, Bartoszyc, Biskupca, Elbl?ga, Olsztynka, Olsztyna i Susz.
Mimo zaci?tej walki nie uda?o nam si? zaj?? ?adnego miejsca na podium, a za udzia? w zawodach otrzymali?my pami?tkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 28

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości