Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Aktualno?ci
Ostatki 2015r. PDF Drukuj Email
piątek, 20 lutego 2015 11:58

Ostatki to stara forma po?egnania karnawa?u.
Z tej okazji 17 lutego zorganizowali?my dyskotek? po??czon? z ciekawymi konkursami. Zabawa pobudzi?a nasz? wyobra?ni?, pozwoli?a oderwa? si? nam od rzeczywisto?ci i przenie?? si? w ?wiat marze? i fantazji. Dyskoteka by?a pe?na atrakcji i przebiega?a w mi?ej i ciep?ej atmosferze.


 
T?usty czwartek 2015r. PDF Drukuj Email
piątek, 20 lutego 2015 11:51
T?usty czwartek z przymru?eniem oka :)))

P?czki dla ka?dego, du?ego, ma?ego,
S?odkie i pachn?ce, ?wie?utkie, gor?ce.
Kiedy je skosztujesz, niebo w buzi czujesz...


 
PDF Drukuj Email
piątek, 20 lutego 2015 11:44

W dniu 22 stycznia para aktorw z Agencji Art-Metanoia z Krakowa na terenie Warsztatu Terapii Zaj?ciowej zaprezentowa?a przedstawienie teatralne pt.: "Mwimy nie, wszystkiemu co z?e".
Us?yszeli?my mi?dzy innymi utwory Juliana Tuwima: "O Grzesiu i jego cioci", "Zosia samosia", Jana Brzechwy: "Skar?ypyta", "Le?", Aleksandra Fredry: "Pawe? i Gawe?", braci Grimm: "Ja? i Ma?gosia". Prezentowane sceny p?ynnie nast?powa?y po sobie tworz?c jednolit? ca?o?? przedstawienia. Podj?ta t...ematyka przybli?a?a z?e przywary, ktre drzemi? w ludziach takie jak min.: lenistwo, sk?onno?? do k?amstwa itp.
Ciekawym do?wiadczeniem by?o zaanga?owanie grupy osb z widowni do interpretacji utworu Jerzego Kerna. Wybrane osoby otrzyma?y rekwizyty, dodano im drobne elementy garderoby charakterystyczne dla odtwarzanych przez nich rl. Przedstawienie kierowane by?o do wszystkich Uczestnikw Warsztatu. 
Bal karnawa?owy 2015r. PDF Drukuj Email
piątek, 20 lutego 2015 11:34

Dnia 21 stycznia w restauracji "Warmianka" bawili?my si? na Kostiumowym Balu Karnawa?owym zorganizowanym przez ?rodowiskowy Dom Samopomocy w Suszu. Celem spotkania by?a integracja ?rodowisk osb niepe?nosprawnych oraz wsplna zabawa.
Go?cie przywitani przez kierowniczk? ?DS pani? Beat? Rogala bawili si? przy d?wi?kach muzyki granej na ?ywo. Przez restauracje przetacza?y si? wielobarwne postaci poprzebieranych osb. Mo?na tu by?o spotka? wr?ki, anio?y, ksi??niczki i diab?a. ...Nie zabrak?o rwnie? konkursw: na najpi?kniejszy taniec, na Krla i Krlow? Balu, na najlepsze przedranie, i wielu innych atrakcji. Z naszej Placwki w zabawie wzi??o udzia? 14 osb - Panie: Jadwiga Stachlewska, Ma?gorzata Stachlewska, Halina Szymkowicz, Bo?ena Grzegolec, Bo?ena Sepetowska i Jolanta Podogrodzka oraz Panowie: Jakub Kubi?ski. Dawid Karbownik, Piotr Szabelski, Piotr Kucharczyk, Tadeusz Drapa?a, Mariusz Semrau, Rafa? Kraska i Karol Szysler. 
1% podatku dla WTZ Susz PDF Drukuj Email
piątek, 20 lutego 2015 11:26

Od 2014 roku
Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsi?biorczo?ci Ziemi Suskiej
posiada status
Organizacji Po?ytku Publicznego.
Dochd z jednego procenta przeznaczamy na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu naszych podopiecznych....
Z gry dzi?kujemy 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 28

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości