Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Aktualno?ci
Sprz?tanie ?wiata PDF Drukuj Email
piątek, 15 maja 2015 07:30
W czwartek 07 maja uczestniczyli?my w sprz?taniu ?wiata przy??czaj?c si? w ten sposb do Akcji Czyste jeziora i rzeki pod nazw?:"Dbajmy o ?rodowisko - Ziemia to nie wysypisko". Terenami, ktrymi si? zaj?li?my to: pobliski las, suskie piaskowe gry, tereny naszego nadle?nictwa, przy zak?adzie Rolmax, przy stacji PKP, pla?a suska, plac zabaw, teren po by?ym Tartaku, teren pod wiaduktem, alejka spacerowa wok? jeziora oraz teren WTZ.

Zaopatrzeni w kolorowe worki i r?kawice, podzielili?my si? na grupy i ruszyli?my w teren. Zebrali?my ponad 40 workw.

Ca?a akcja poprzedzona by?a cyklem zaj?? wychowawczych po?wi?conych trosce o naturalne pi?kno naszego ?rodowiska.

Zako?czyli?my ten dzie? przy wsplnym grillowaniu kie?basek i dzieleniem si? wra?eniami z dobrze wykonanej pracy.


 
PDF Drukuj Email
czwartek, 30 kwietnia 2015 07:43

We wtorek 28 kwietnia uczestniczyli?my w X Turnieju Boccia w Elbl?gu. Celem turnieju by?o zach?canie do uprawiania sportu, popularyzacja zachowa? sportowych, realizacja procesu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej przez uczestnikw WTZ oraz podnoszenie sprawno?ci psychofizycznej. Z naszego warsztatu reprezentowali nas: Bo?ena G, Bo?ena S i Karol, a kibicowali im Piotr i Daniel. Po wielu rozegranych meczach zaj?li?my III miejsce. Zostali?my odznaczeni medalami i otrzymali?my dyplomy oraz upominki.


 
Dzie? otwarty w WTZ PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 08:17
DZIE? OTWARTY W WTZ

27 marca 2015 roku w Warsztacie Terapii Zaj?ciowej w Suszu zorganizowali?my Dzie? Otwarty . Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas rodzice, cz?onkowie rodzin, opiekunowie uczestnikw oraz mieszka?cy miasta. Spotkanie rozpocz??o si? od zebrania rodzicw i opiekunw z Kierownikiem WTZ Panem Paw?em M?ynarczykiem. Po zebraniu go?cie zwiedzali poszczeglne pracownie, rozmawiali z terapeutami, zapoznali si? z prac? uczestnikw oraz wsplnie wykonywali wyroby. W ramach Dnia Otwartego zorganizowano rwnie? kiermasz z wyrobami wykonanymi przez uczestnikw. Go?cie mogli obejrze? i zakupi? wykonane prace. Uczestniczka Beata Pro? wita?a przyby?ych go?ci jak i prezentowa?a wystawione prace. W pracowni gospodarstwa domowego przygotowano s?odki pocz?stunek i kaw?, na ktre zapraszano przyby?ych go?ci.


 
?NIADANIE WIELKANOCNE 2015 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 07:43
?NIADANIE WIELKANOCNE W WTZ SUSZ

Zgodnie z tradycj? ?wi?t Wielkiej Nocy 1 kwietnia zasiedli?my do wsplnego ?niadania Wielkanocnego.
Spo?ycie uroczystego posi?ku poprzedza?y ?yczenia kierownika Paw?a M?ynarczyka skierowane do wszystkich podopiecznych i pracownikw. Jako kolejna g?os zabra?a Beata Pro?, ktra przybli?y?a nam zwyczaje i tradycje wielkanocne. Cz??? oficjaln? zako?czy? Mariusz Semrau dzi?kuj?c w imieniu Rady Uczestnikw za zaanga?owanie i trud w?o?ony w organizac...j? tej uroczysto?ci.
Potrawy na st? wielkanocny przygotowa?ay: Ewelina Szalkowska i Irena Bubiec wsplnie z uczestnikami pracowni gospodarstwa domowego i sta?ystk?. Zaserwowano tradycyjne potrawy: ?urek, bia?a kie?bas? z cebul?, jaja faszerowane, pisanki, sa?atk? warzywn?, galaretk? drobiow?, gyrosa i sa?atk? z tu?czykiem. Na deser cz?stowali?my si? pysznymi ciastami i kaw?.
Dzie? up?yn?? nam w mi?ej rodzinnej atmosferze. By? to czas na wsplne rozmowy, ?miech i integracj?.


 
Wycieczka do Gdyni PDF Drukuj Email
piątek, 13 marca 2015 08:01

Dnia 6 marca 2015 r. uczestnicy warsztatu wraz z opiekunami oraz rodzicami udali si? na jednodniow? wycieczk? integracyjn? do Gdyni. Najpierw pojechali?my do Teatru Muzycznego na spektakl pt. "Shrek". Musical ten to opowie?? o niezbyt uroczym, zielonym ogrze o wielkim sercu. Po dwugodzinnym spektaklu udali?my si? na obiad. Nast?pnie przeszli?my do Centrum Nauki Experyment. Miejsce to jest instytucj? kultury, ktrej celem jest ??czenie nauki i zabawy w atrakcyjn? form? sp?dzania czasu. Jest tam wiele stanowisk. Na w?asnej skrze mo?na do?wiadczy? mi?dzy innymi trz?sienia ziemi. Uczestnicy ch?tnie brali czynny udzia? w eksperymentach i do?wiadczeniach. Po obejrzeniu wszystkich stanowisk usiedli?my na kaw?, po czym udali?my si? w drog? powrotn? do Susza.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 28

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości