Najczęściej zadawane pytania.
CO ROBIMY ?

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej dziękuje wszystkim ofiarodawcom, których otwarte serca i chęć czynienia dobra są nieocenione w niesieniu pomocy naszym podopiecznym.

Nasze działania prowadzimy na wielu płaszczyznach:

Zbiórka plastykowych nakrętek – przeprowadzamy zbiórkę plastykowych nakrętek na terenie zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli i firm. Zebrane nakrętki segregujemy i oddajemy do punktu skupu.

Zbiórka makulatury w ramach akcji prowadzonej pod patronatem International Paper w Kwidzynie pn. : „Podaruj gazecie jej siódme życie".

Pozyskujemy wsparcie rzeczowe z przeznaczeniem na organizację loterii, kiermaszów i aukcji. Pozyskujemy również wsparcie rzeczowe dla naszych podopiecznych.

• Dobrowolne wpłaty na konto.


REZULTATY

Darowizny finansowe od firm i instytucji: 7.000,00 zł

1 % (stan na 30.06.2015 r.): 8.056,12 zł

Loteria fantowa (27.06.2015r.): 5.000,00 zł

Sprzedaż nakrętek plastykowych: 800,00 zł

Sprzedaż makulatury: 240,00 zł


GWARANCJA

Deklarujemy pełną transparentność przepływu środków finansowych uzyskanych w ramach zbiórki, zgodnie z obowiązującym prawem i regulaminami wewnętrznymi Stowarzyszenia. Całość zakończymy szczegółowym raportem finansowym oraz podsumowaniem merytorycznym.

                      Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu

                                                            Ul. Wybickiego 6

                                                              14-240 Susz

                                                            Tel. 55 278 69 00

                                                        NIP: 744 – 16 – 09 – 082

                                                            KRS: 0000025665

                  Nr konta: Bank Spółdzielczy w Suszu: 23 8320 0005 0000 8877 2000 0050


CHCESZ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ ?

• Możesz przekazać maksymalnie 6 % wykazywanego w zeznaniu dochodu (osoby fizyczne).

• Możesz obdarować stowarzyszenia lub fundacje, które prowadzą działalność użytku publicznego.

• W zeznaniu podatkowym należy wykazać konkretną kwotę darowizny udokumentowaną dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, poprzez podanie m.in. jego nazwy, adresu oraz numeru identyfikacji podatkowej np.:

                Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu

                                                      Ul. Wybickiego 6

                                                        14-240 Susz

                                                     Tel. 55 278 69 00

                                                 NIP: 744 – 16 – 09 – 082

              Nr konta: Bank Spółdzielczy w Suszu: 23 8320 0005 0000 8877 2000 0050


• W przypadku darowizny rzeczowej należy pamiętać o dowodzie np. o oświadczeniu lub umowie, w którym wskazane są dane identyfikujące darczyńcę oraz obdarowanego, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

• Po skorzystaniu z odliczenia dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny należy zachować razem z zeznaniem przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

• Możesz przekazać również 1 % od podatku. W zeznaniu należy wskazać pełną nazwę oraz numer KRS.

                           np. Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej

                                                          KRS: 0000025665

•Filtr tytułów•     •Wyświetl:• 
•#• •Tytuł artykułu• •Autor• •Odsłony•
 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •4 gości• ••