Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Z wizyt? w bibliotece. PDF Drukuj Email
piątek, 09 listopada 2018 08:46

8 listopada 2018 r. kolejny ju? raz udali?my si? liczn? grup? na spotkanie biblioteczne. Tym razem a? 12 osb wraz z opiekunami z zaciekawieniem poznawali?my histori? ?wiatowego pi?miennictwa i liternictwa. W sposb bardzo jasny i czytelny, a zarazem ciekawy otrzymali?my gar?? informacji teoretycznych, a dzi?ki wykorzystywanym planszom obrazkowym mogli?my ?atwiej sobie wyobrazi? dawne sposoby przelewania swoich my?li na r?ne sposoby. Mi?dzy innymi poznali?my pismo naskalne, hieroglify, pismo klinowe, pismo chi?skie, pismo na papirusie i tajemnicze pismo w?ze?kowe. Nast?pnie zaznajomieni zostali?my z zawodem pisarza i funkcjonowaniem drukarni. Ogl?dali?my pierwsze narz?dzia u?ywane do pisania: w?giel, pira g?sie, maszyna do pisania, komputer. Pani prowadz?ca pokaza?a nam rwnie? ewolucj? ksi??ki w tzw. systemie od kogo do kogo. Pocz?wszy od pisarza, po drukarni?, ksi?garni?, a stamt?d do biblioteki i naszych domw. Na koniec mogli?my namacalnie sprbowa? swoich umiej?tno?ci rycia d?utem pisma w kamieniu, odciskania pisma klinowego w glinie, pisali?my swoje imiona g?sim pirem pismem chi?skim, a tak?e pisali?my na maszynie.

Ca?e spotkanie przebieg?o w mi?ej atmosferze, a pani prowadz?ca jak zwykle w bardzo przyst?pny i interesuj?cy sposb opowiada?a o zagadnieniach. Po takich do?wiadczeniach zawsze chcemy wi?cej i z ogromn? ch?ci? wracamy do biblioteki.

Galeria

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości