Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
XXV Terenowa Olimpiada ON w Lubawie PDF Drukuj Email
piątek, 19 października 2018 12:48

18 pa?dziernika 2018r. grupa uczestnikw Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w Suszu wzi??a udzia? w XXV Terenowej Olimpiadzie Osb Niepe?nosprawnych w Lubawie. Nasz? placwk? godnie reprezentowa?a 5-cio osobowa dru?yna. By?a to wyj?tkowa impreza, poniewa? obchodzony by? 25 jubileusz istnienia Olimpiady.

Z tej okazji zosta? przyrz?dzony ogromny tort dla wszystkich obecnych. Przygotowano rwnie? cz??? artystyczn?: wyst?py taneczne dzieci?cych i m?odzie?owych grup dziewcz?cych oraz pantomim? promuj?c? zdrowy tryb ?ycia, ktr? przedstawili uczestnicy Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w Lubawie. Po cz??ci artystycznej rozpocz??y si? zawody sportowe. Zaopatrzeni w suchy prowiant od Organizatora ruszyli?my do walki o medale. Podopieczni z naszej placwki wzi?li udzia? w nast?puj?cych konkurencjach: przeci?ganie liny; sadzenie ziemniakw; rzut lotk? do tarczy; slalom ze sznurkiem; tor przeszkd. Nasi sportowcy mimo du?ego zaanga?owania nie zaj?li ?adnego miejsca na podium, ale nie to by?o najwa?niejsze. Tego dnia liczy?a si? aktywno?? fizyczna, wsp?praca, integracja, gra fair play i przede wszystkim dobra zabawa. Kolejny raz byli?my jedn?, zgran? dru?yn?. Ka?dy zawodnik otrzyma? pami?tkowy dyplom, medal i drobny upominek. W trakcie trwania zawodw mo?na by?o skosztowa? pysznych kanapek ze smalcem i ogrkiem, ciast, dro?d?wek oraz napi? si? gor?cej kawy i herbaty. Po udziale we wszystkich konkurencjach udali?my si? na obiad i tort z okazji 25-lecia jubileuszu. Wszystko nam bardzo smakowa?o. Pozosta?o nam tylko serdecznie podzi?kowa? Gospodarzom imprezy, po?egna? si? i ruszy? w drog? powrotn?. Ju? otrzymali?my zaproszenie na kolejny rok.

Galeria
 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości