Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Wycieczka do Gi?ycka PDF Drukuj Email
piątek, 05 października 2018 05:22

Akcja Zbieraj z klas? tradycyjnie ko?czy si? dla nas du?? przyjemno?ci? pe?n? wra?e?. Organizator:  ERP Polska Organizacja Odzysku Sprz?tu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowa? S.A. przyzna? naszej placwce nagrod? w postaci 3-dniowej wycieczki na mazury!!!!  Poznali?my nowe, ciekawe miejsca, korzystali?my z wielu atrakcji, a przede wszystkim wspaniale si? bawili?my. Nie przeszkodzi?a nam w tym nawet niekorzystna pogoda. Ku nowej przygodzie wyruszyli?my

26 wrze?nia 2018r. o godz. 9.30. Do Centrum Aktywnego Wypoczynku Gwarek w Gi?ycku dojechali?my ok. godz. 14, gdzie oczekiwa? nas personel O?rodka. Szybkie, sprawne zakwaterowanie, pyszny obiad i pierwsza atrakcja: rejs statkiem D?wina po jeziorach: Tajty, Kisajno, Dargin. Pi?kne widoki wok?, szanty w tle i ciekawe opowie?ci przewodnika. Poczuli?my klimat mazurskich jezior. Wieczr up?yn?? nam rwnie? w pogodnych nastrojach wzi?li?my udzia? w organizowanym przez animatorw karaoke. Uczestnicy bardzo ch?tnie dzielili si? swoimi umiej?tno?ciami wokalnymi, bo "?piewa? ka?dy mo?e, jeden lepiej drugi" Na szcz??cie impreza szybko przerodzi?a si? w dyskotek?. 

Drugiego dnia wybrali?my si? do Gier?o?y zwiedzi? Wilczy Szaniec - kwater? g?wn? Adolfa Hitlera. W czasie jazdy autokarem ciekawe opowie?ci przewodnika o regionie i mazurskich legendach przenios?y nas w czasie. Po drodze ogl?dali?my zabytki w K?trzynie i Mr?gowie. Kolejnym etapem podr?y by?o sanktuarium maryjne: ?wi?tolipska bazylika pod wezwaniem Nawiedzenia Naj?wi?tszej Marii Panny w ?wi?tej Lipce. Wys?uchali?my wzruszaj?cego koncertu organowego. Zarwno miejsce, jak i sam koncert zrobi?y na nas du?e wra?enie. Wieczorem kolejna atrakcja: ognisko, oczywi?cie z pieczeniem kie?bas. Animatorzy znw zadbali o wy?mienit? zabaw? i atmosfer?. Towarzyszy?y temu oryginalne nakrycia g?owy, muzyka, ?piew i taniec. Trzeciego dnia po pysznym ?niadaniu zaproszono nas do sali gier, gdzie mogli?my skorzysta? z aktywno?ci w stylu vintage old street games. Wszyscy z zaciekawieniem poznawali regu?y gier prezentowane przez instruktora. Nast?pnie ka?dy mg? sprbowa? swoich si? w tych nietypowych zadaniach. Znw by?o du?o ?miechu i zabawy. Na?adowani pozytywn? energi? po?egnali?my deszczowy Gwarek. Wracamy do domu przepakowa? walizki. Nied?ugo kierunek Bia?ystok

Galeria

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości