Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
"Ba?antaria 2018"
Wpisany przez Administrator   
Ju? po raz kolejny udali?my si? do Elbl?ga, aby wzi?? udzia? w IV Integracyjnym Biegu Terenowym WTZ BA?ANTARIA 2018. G?wnym Organizatorem by? WTZ przy Fundacji Pomocy Dzieciom Niepe?nosprawnym w Elbl?gu. Zmagania odby?y si? w pi?knych okoliczno?ciach przyrody w kompleksie le?nym Ba?antarnia. Na starcie stan??o 17 placwek z wojewdztw: warmi?sko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko pomorskiego. Trasa liczy?a ok 3km, podczas  ktrej do wykonania by?o 9 zada? specjalnych. Pomimo wysokiej temperatury i trudno?ci trasy nasza ekipa da?a rad? uko?czy? zmagania. Zaj?li?my 11 lokat?, ale najwa?niejsza by?a zabawa i pokonanie w?asnych s?abo?ci.                                          Galeria
 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości