Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Wpisany przez Administrator   

Dnia 6 czerwca udali?my si? autokarem na XIX Powiatowe Igrzyska Osb Niepe?nosprawnych. Zawody odby?y si? na Stadionie ?azienkowskim. G?wnymi celami igrzysk by?a rewalidacja poprzez aktywno?? ruchow?, integracja spo?eczno?ci lokalnych i ?rodowisk spo?ecznych, upowszechnianie idei Igrzysk Osb Niepe?nosprawnych oraz konfrontacja umiej?tno?ci.

Wzi?li?my udzia? w konkurencjach dru?ynowych jak i indywidualnych. Ka?dy uczestnik uczestniczy? w dwch konkurencjach indywidualnych. Na podium stan?li:

Wioleta, Karol, Beata, Krystian i Darek. W ka?dej z trzech konkurencji dru?ynowych tj. przeci?ganie liny, slalom z pi?k? do unihokeja i pi?ce no?nej zaj?li?my II miejsce. W przeci?ganiu liny zmagali si? Tomasz, Andrzej, Karol, Beata i S?awomir, w slalomie pi?ki do unihokeja - Karol, Wioleta, Andrzej, Beata i Rafa? natomiat w grze w pi?k? no?n? Andrzej, Karol, Rafa?, Wioleta i S?awomir.

Po wszystkich zmaganiach sportowych zaproszeni zostali?my na ciep?y posi?ek, po ktrym nast?pi?o wr?czenie nagrd, po czym wrcili?my z powrotem do Warsztatu.

lubawa_1lubawa_2

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości