Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Fina? akcji "Zbieraj z klas?" - Warszawa
Wpisany przez Administrator   
Na ten dzie? czekali?my z ogromn? niecierpliwo?ci?. 25 kwietnia reprezentacja naszej placwki w sk?adzie: Jagoda, Tomasz, Marcin, S?awomir, Jakub oraz Karol wraz z opiekunami: Sylwi?, Iwon? Oleksw i Bartoszem udali?my si? do stolicy by wzi?? udzia? w podsumowaniu akcji, w ktrej przez kilka miesi?cy brali?my udzia?. Akcja o ktrej mowa to Zbieraj z klas?" organizowan? przez Europejsk? Platform? Recyklingu oraz firm? Remondis. Skierowana by?a ona g?wnie do placwek o?wiatowych, ale rwnie? i nasz Warsztat wzi?? w niej udzia?. Polega?a ona na zbirce starych, zu?ytych baterii oraz sprz?tu RTV i AGD. Za ka?dy zebrany kilogram by?y naliczane punkty, ktre mo?na wymieni? w internetowym sklepie empik.pl.

Pomimo wczesnej pobudki ruszyli?my do Warszawy pe?ni energii i pozytywnego nastawienia. Po godzinie 8 zameldowali?my si? na Dworcu Centralnym. Nast?pnie komunikacj? miejsk? udali?my si? na Lotnisko Chopina. Tam mogli?my zobaczy? mi?dzy innymi jak funkcjonuje nowoczesny port lotniczy oraz ilu ludzi z ca?ego ?wiata odwiedza nasz kraj. Na tarasie widokowym podopieczni nasi mieli okazj? zaobserwowa? startuj?ce i l?duj?ce samoloty pocz?wszy od tych niewielkich a ko?cz?c na pot??nych maszynach lataj?cych na tych najd?u?szych dystansach. Po chwili relaksu w lotniskowej restauracji i wypiciu kawy udali?my si? na Stadion Legii Pepsi Arena", gdzie by? zaplanowany fina? akcji. Wykorzystuj?c jeszcze wolny czas po dotarciu na miejsce przeszli?my do ?azienek by chwil? sobie pospacerowa?.

Przyszed? czas na gw?d? programu, czyli fina? akcji Zbieraj z klas?". Ka?da placwka, ktra przyjecha?a na te wydarzenie, by?a otoczona fachow? opiek? przez organizatora, zostali?my zaprowadzenie na wyznaczone miejsca na trybunach stadionu. Podczas owej gali mogli?my zobaczy? wielu znanych osobisto?ci, ktre znamy z szklanego ekranu mi?dzy innymi: Katarzyna Hakiel-Cichopek, ktra by?? g?wn? prowadz?c? tego wydarzenia a tak?e mi?dzy innymi: ambasadorzy akcji Justyna Toma?ska, Mariusz Totoszko, Konrad Czarkowski "Kony" z eko robotem Paluszkiem, wokalistka Urszula, Monika Morozowska czy Pan, ktry latami prowadzi? studio lotto Ryszard Rembiszewski. Przed wr?czeniem nagrd odby? si? koncert Honoraty Skarbek, znanej pod pseudonimem Honey". Doceniono nasz wk?ad i trud. Odebrali?my nagrod? specjaln? w postaci wycieczki jednodniowej do Trjmiasta dla ca?ego naszego Warsztatu. Po sko?czonej gali podopieczni nasi mieli okazj? by zdoby? autografy i zrobi? sobie zdj?cia z celebrytami. Ostatnim punktem fina?u akcji oprcz ciep?ego posi?ku by?o zwiedzanie stadionu i muzeum klubu Legii Warszawa. Zobaczyli?my mi?dzy innymi sal? konferencyjn?, ?awki rezerwowych i trybun? znan? jako ?yleta". Po kilku godzinach pe?nych wra?e? udali?my si? znowu komunikacj? publiczn? do ?rdmie?cia a dok?adniej do Pa?acu Kultury i Nauki. Wjechali?my wind? na 30 pi?tro by z tarasu widokowego podziwia? panoram? Warszawy. Jak na d?oni by?o wida? mi?dzy innymi Stadion Narodowy czy wie?? Zamku Krlewskiego.

Przed odjazdem zjedli?my jeszcze jeden ciep?y posi?ek a nast?pnie po godz. 20 wsiedli?my w poci?g powrotny do Susza, gdzie zameldowali?my si? o godz. 22.30. Wszyscy byli?my zadowolenie z tego wyjazdu, cieszyli?my si?, ?e doceniono nasz wk?ad w zbirk? baterii i elektro?mieci a przy okazji mogli?my zobaczy? wiele ciekawych miejsc w stolicy naszego kraju.

waw1waw2waw3waw4waw5waw6

 
 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości