O akcji ,,Auto dla niepełnosprawnych"
•Wpisany przez Administrator•   
Warsztat Terapii Zajęciowej w Suszu jest placówką, gdzie codziennie udział w zajęciach terapeutycznych bierze 35 osób niepełnosprawnych, dla których zapewniamy dowóz na zajęcia.

Nasi podopieczni to zarówno mieszkańcy Susza jak i okolicznych wiosek. Placówka dysponuje jednym, wysłużonym samochodem, który codziennie pokonuje 240 km dróg o różnej specyfice podłoża. Dla uczestników samochód jest jedyną możliwością, aby uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, a tym samym mieć możliwość współuczestniczenia w szerszej społeczności, a nie tylko domu rodzinnym.

Wobec wielu kosztownych usterek i remontów, przekonaliśmy się, że dowóz naszych uczestników z każdym dniem zwiększa ryzyko dotyczące bezpiecznego ich transportu.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, podjęliśmy decyzje o potrzebie zakupu nowego samochodu służącego naszym podopiecznym. Możliwe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 60 % kosztów zakupu nowego samochodu (Program wyrównywania różnic między regionami III). O brakujące 40 % walczymy każdego dnia.

Podjęliśmy wiele inicjatyw – organizujemy kiermasze, loterie, zbiórki publiczne. Pomogło nam wiele firm, obdarowując nas końcówkami kolekcji, materiałami reklamowymi czy własnymi wyrobami. Każdego dnia walczymy o możliwość zorganizowania następnego kiermaszu czy loterii.

Zapraszamy Was na nasze aukcje na allegro, może wśród wielu różnych przedmiotów znajdziesz coś dla siebie lub swoich bliskich:

http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=6592272

Co robimy?

Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej dziękuję wszystkim ofiarodawcom, których otwarte serca i chęć czynienia dobra są nieocenione w niesieniu pomocy naszym podopiecznym.

Nasz działania prowadzimy na wielu płaszczyznach:

- zbiórka plastykowych nakrętek – przeprowadzamy zbiórkę plastykowych nakrętek na terenie zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli i firm. Zebrane nakrętki segregujemy i oddajemy do punktu skupu.

- zbiórka makulatury w ramach akcji prowadzonej pod patronatem International Paper w Kwidzynie pn.: ,,Podaruj gazecie jej siódme życie".

- pozyskujemy wsparcie rzeczowe z przeznaczeniem na organizację loterii, kiermaszów i aukcji. Pozyskujemy również wsparcie rzeczowe dla naszych podopiecznych.

- dobrowolne wpłaty na konto.

Jak pomóc?

Jeśli chcecie mieć Państwo wkład w naszą działalność to zapraszam do wsparcia poprzez:

- wolontariat,

- wpłaty w ramach 1 %

- sponsoring i dary rzeczowe (można na przekazać materiały i gadżety reklamowe, końcówki kolekcji i produkty produkowane przez Państwa firmę),

- dobrowolne wpłaty na konto:

Bank Spółdzielczy w Suszu:        23 8320 0005 0000 8877 2000 0050

Każda, nawet najdrobniejsza pomoc ma ogromne znaczenie dla naszej akcji! Organizacja zbiórki na tak dużą skalę byłaby wyjątkowa trudna bez wsparcia firm, które biznes postrzegają nie tylko przez pryzmat dochodów, firm dla których wspieranie jest czymś poważniejszym – częścią społecznej odpowiedzialności.

 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •7 gości• ••