Sprawozdanie z Loterii Fantowej
•Wpisany przez Administrator•   
W dniu 27 czerwca 2015 roku w godzinach od 9.00 do 17.00 na Plaży Miejskiej w Suszu podczas zawodów Susz Triathlon Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu przeprowadziło loterię fantową.

Organizator loterii posiadał postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Elblągu uznania zgłoszenia i regulamin loterii za prawidłowe. Loteria Fantowa została przeprowadzona na podstawie art.7 pkt 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm ).

W sprzedaży było 1000 losów. Poszczególne losy oznaczone zostały kolejno numerami od 0001 do 1000. Cena jednego losu wynosiła 5 zł brutto. Wszystkie losy zastały sprzedane. Ze sprzedaży losów uzyskano dochód w wysokości 5000,00 zł. słownie: pięć tysięcy złotych 00/100.

Dochód ze sprzedaży losów w wysokości 5000,00 zł. wpłacono na konto Stowarzyszenia Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej, który zostanie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia, na dofinansowanie zakupu samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Suszu, jak również na różnego rodzaju wyjazdy typu zawody sportowe, wycieczki, gdzie przystosowują się do samodzielnego życia społecznego.

Podczas trwania loterii fantowej nie były zgłaszane reklamacje przez uczestników oraz nie były wystawiane ani anulowane imienne zaświadczenia o uzyskanej wygranej.

 

Komisja loterii


 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •17 gości• ••