Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Darowizny
Wpisany przez Administrator   

Upowa?nieni do odbioru i przyjmowania darowizn rzeczowych s?:

1) Pawe? M?ynarczyk

2) Renata G?sior

3) Bartosz Baczewski

Wy?ej wymienione osoby dzia?aj? w imieniu Stowarzyszenia Rozwoju i  Przedsi?biorczo?ci Ziemi Suskiej w Suszu.

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości