Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Wpisany przez Administrator   

22 pa?dziernika wzi?li?my udzia? w Spartakiadzie Osb Niepe?nosprawnych w Ostrdzie. Nasz warsztat reprezentowali: Tomek Modrakowski, Andrzej, Karol, S?awek, Tomek Seroka i Ma?gosia. W konkurencjach, ktre odbywa?y si? w dwch blokach: konkurencje bie?ne - tory przeszkd i konkurencja si?owa - przeci?ganie liny, rywalizowali?my z dru?ynami z Nidzicy, Dzia?dowa, Dobrego Miasta, Bartoszyc, Biskupca, Elbl?ga, Olsztynka, Olsztyna i Susz.
Mimo zaci?tej walki nie uda?o nam si? zaj?? ?adnego miejsca na podium, a za udzia? w zawodach otrzymali?my pami?tkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.


 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości