Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
MISJA I CEL

Warsztat Terapii Zaj?ciowej w Suszu jest placwk?, gdzie codziennie udzia? w zaj?ciach trapeutycznych bierze 35 osb niepe?nosprawnych, dla ktrych zapewniamy dowz na zaj?cia.

Nasi podopieczni to zarwno mieszka?cy Susza jak i okolicznych wiosek. Placwka dysponuje jednym wys?u?onym samochodem, ktry codziennie pokonuje ok. 150 km drg o r?nej specyfice pod?o?a. Dla uczestnikw samochd jest jedyn? mo?liwo?ci?, aby uczestniczy? w zaj?ciach terapeutycznych, a tym samym posiada? mo?liwo?? wsp?uczestniczenia w szerszej spo?eczno?ci, a nie tylko domu rodzinnym.

Wobec wielu kosztownych usterek i remontw samochodu przekonali?my si?, ?e dowz naszych uczestnikw z ka?dym dniem zwi?ksza ryzyko dotycz?ce bezpiecznego ich transportu. Bior?c pod uwag? powy?sze, podj?li?my decyzj? o potrzebie zakupu nowego samochodu s?u??cego naszym podopiecznym. Mo?liwe ?rodki z Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych to 60% kosztw zakupu nowego samochodu, o druga cz??? postanowili?my poprosi? instytucje, firmy i fundacje, ktrym los osb niepe?nosprawnych nie jest oboj?tny.

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości